privacy statement avg

Privacy- en cookieverklaring Wijnwandeling

25 oktober 2018

Uw privacy is voor www.wijnwandeling.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.sogrechtbureau.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met SOG Rechtsbureau.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. In het berichtenveld kunnen ook persoonsgegevens verzameld worden.
Wij bewaren deze informatie tot we zeker weten dat we uw vraag of aanvraag hebben verwerkt.

Webshop
In de webshop kunt u tickets kopen voor ons evenement.
Voor de verkoop van de tickets gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van de overeenkomst.Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang dit nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Social media
Als u social media zoals Facebook, Instagram en twitter gebruikt, kunt u via de social media buttons onze website met uw vrienden delen op uw social media account. De wijnwandeling.nl krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u uw account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens gebruikt worden en hoe u de instellingen kunt aanpassen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Wijnwandeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij af te leveren

Gegevens verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 • Onze bezorgpartner, zodat we u poststukken kunnen sturen;
 • IT- dienstverleners, zodat onze website optimaal werkt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan om de uit Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Wijnwandeling
E-mail: info@wijnwandeling.nl
Tel: 0655122642